Significant Concerts

Akos Meriott

Ákos Acoustic Concert, Marriott Hotel 2012.

17/11/2012. Marriott Hotel

 

Piano, Arranger: IMRE CZOMBA

Lead Vocal: ÁKOS KOVÁCS

Cello: ERIKA KÁDI

 

Photo: Tyuki

Photo: Tyuki

155966_10151237549941132_64739958_n

Photo: Tyuki

Photo: Tyuki

Photo: Tyuki

Photo: Tyuki

Photo: Tyuki

Photo: Tyuki

Comments